PMT (مدیریت رفتار های والدین)

مدیریت رفتار های والدین

تحقیقات نشان می دهد که اختلالات رفتاری دوران کودکی پیش بینی کننده رفتار های پر خاشگرانه و ضد اجتماعی در دوران نوجوانی است این مشکلات رفتاری عبارتند از: نافرمانی، عدم مسئولیت پذیری، خرابکاری، دعوا کردن، جلب توجه نمودن، قشقرق راه انداختن، بیش فعالی، بی قراری و بی توجهی
PMT روشی است جهت درمان مشکلات برونی سازی کودکان که شامل روش هایی است که درآن والدین برای اصلاح فرزندانشان در منزل آموزش می بینند. درمانگر یا مشاور روش های خاصی را جهت اصلاح تعامل باکودکان، جهت بهبود رفتارهای اجتماع پسندانه و کاهش رفتارهای انحرافی آموزش می دهد. دیدگاه کلی این است که مشکل اختلال رفتاری کودک در نتیجه بی توجهی گسترش پیدا کرده و از طریق تعامل های غلط والدین و کودک در منزل باقی می ماند. در این روش والدین در12-6 جلسه به صورت فردی و یا گروهی آموزش می بینند که شامل مراحل زیر است:
* ارزیابی کودک و مصاحبه بالینی با والدین در خصوص اختلالات رفتاری کودکانgirl
*آموزش ثبات و هماهنگی دررفتار و اصول کنترل رفتار کودکان و نوجوانان
*آموش مهارتهای تعامل مثبت با کودکان
*آموزش سیستمهای پاداش و امتیاز برای رفتارهای غیر آسیب زننده کودکان
*آموزش روش های کاهش رفتارهای نامطلوب که پرخاشگرانه یا آسیب زا هستند.
*اصول جریمه و باز گیری پاداش در جریان حذف رفتارهای منفی
* شیوه های تعامل با کودک در موقعیتهای پر خطر، مهمانی ها، مدرسه یا جامعهp_03-102

بدود دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.