مشاور

اختلال تیک

اختلال تیک تیک (TIC) به حرکات و یا اصوات ناگهانی، تکراری، متناوب، قالبی و کلیشه ای، بدون ریتم (غیر موزون) ... ادامه مطلب

هوش

هوش آی کیو یا هوشبهر، نمره ای است که هوش کودک را نشان می دهد. گر چه این آزمون تنها ... ادامه مطلب
استعداد یابی

استعدادیابی:

استعدادیابی:   استعدادیابی روشی است که توانایی و استعدادهای بالقوه کودک از طریق روش های تخصصی شناسایی می شود و ... ادامه مطلب