اختلال سلوک

اختلال سلوک یکی از جدی ترین مشکلات رفتاری است که در کودکان و نوجوانان دیده

می شود.

ویژگی اصلی این کودکان رفتار خشونت آمیز و مخرب و نیز مشکل در پذیرش قوانین

است.

علایم اختلال سلوک:

تخریب عمدی اموال: آسیب رساندن و تخریب عمدی اموال خود و دیگران وآتش افروزی

عمدی با هدف آسیب رساندن

فریبکاری:  دروغ، سرقت از منزب و اتومبیل

نقض قوانین: فرار از مدرسه و نقض قوانین اجتماعی. تا دیروقت خارج از خانه به سر

می برند با وجو اینکه والدین منع کرده اند.

پرخاشگری: نسبت به انسان و خصوصا پرخاشگری نسبت به حیوانات و آزار حیوانات در

این افراد وجود دارد.

دیگران را غالبا مود تهدید قرار می دهند.

در حضور قربانی دزدی می کنند.

افراد دچار اختلال سلوک اعتماد به نفس پایینی دارند.

خیلی کم به خاطر رفتارشان  احساس گناه می کنند و به عبارتی وجدان کمتری رشد

یافته است. این افراد و مستعد گرایش به  مصرف مواد و الکل هستند.

علل اختلال سلوک:

مجموعه ای از عوامل وراثتی و خانوادگی و نیز مشکل در پردازش شناختی و سوگیری

اسنادی منفی عللل این اختلال می باشند.

درمان:

آموزش مدیریت والدین و نیز رفتاردرمانی

هر چقدر مشکل کودک زودتر تشخیص داده شود سریعتر درمان می گردد.

بدود دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.