مهر ۱۳۹۶

اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی یا روان گسیختگی اختلال فرایند فکر است. این اختلال عمدتا ادراک را مختل می کند ولی ... ادامه مطلب