روش های درمانی کلینیک:

روش های درمانی که توسط تیم درمان در کلینیک انجام می گیرد عبارتند از:

رفتار درمانی

 شناخت درمانی

رفتار درمانی شناختی

بازی درمانی

گروه درماني

زوج درمانی

خانواده درمانی و سایر روشهای رواندرمانی

 هیپنوتیزم

نوروفیدبک – توانمندسازی شناختی ( از طریق ابزارهای کامپیوتری)

روشهای درمانی کلینیک

تشخیص ودرمان مشکلات بزرگسالان:

اضطراب – افسردگی و مشکلات عاطفی – وسواس –  مشکلات تحصیلی و افت تحصیلی

مشاوره پیش از ازدواج –  مشکلات زناشویی

خانوادگی، مهارت های زندگی ( کنترل خشم، تصمیم گیری، تفکر خلاق، تفکر نقادانه، مدیریت هیجان ها، حل مساله و ..)

 و سایر مشکلات روانشناختی بزرگسالان

تشخیص ودرمان مشکلات کودک ونوجوان:

تشخیص و درمان بیش فعالی – نقص توجه و تمرکز

لجبازی و نافرمانی-  افسردگی و مشکلات عاطفی

 اضطراب – وسواس – تیک -ناخن جویدن – لکنت زبان

 مشکلات یادگیری  – افت تحصیلی

 تربیت و رفتار با کودک و نوجوان (آموزش والدین)

مهارتهای زندگی ( کنترل خشم، نه گفتن، دفاع از خود، حل مساله، تصمیم گیری صحیح و سایر مهارتها)

تقویت تمرکز، حافظه و سرعت عمل و سایر توانمندی های شناختی – افزایش خلاقیت

انتخاب رشته اول دبیرستان براساس استعداد و توانمندی و علاقه فرد- استعدادیابی و پرورش استعداد کودکان

تست هوش.

—————————————————————————————————————————————————————————————

افزاش خلاقیت – حافظه و سرعت عمل و سایر توانمندی های شناختی – مهارتهای زندگی از قبیل: کنترل خشم، نه گفتن، دفاع از

خود، حل مساله، تصمیم گیری صحیح و سایر مهارتها،  تقویت تمرکز،  انتخاب رشته اول دبیرستان براساس استعداد و توانمندی و

علاقه فرد- استعدادیابی و پرورش استعداد کودکان

تست هوش. مهارتهای زندگی  شامل: کنترل خشم، نه گفتن، حل مساله، دفاع از خود، تصمیم گیری صحیح و سایر مهارتها

تقویت تمرکز، انتخاب رشته اول دبیرستان براساس استعداد و توانمندی و علاقه فرد- استعدادیابی و پرورش استعداد کودکان

تست هوش، حافظه

بدود دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.