مشاوره تحصیلی

کشف انگیزه ها و علایق تحصیلی دانش آموزان با استفاده از آزمون های معتبر
تعیین جایگاه آموزشی ( مدرسه عادی، تیزهوشان، اسنثنایی)
کشف ویژگی ها و استعدادهای نهفته در کودک و نوجوان
کمک به انتخاب رشته (دبیرستان) دانش آموزان با توجه به علاقه و توان و استعدادهای وی
کمک به انتخاب رشته کنکور
ارزیابی و اصلاح روش های مطالعه در جهت بهبود عملکرد تحصیلی
آموزش و تمرین روشهای استفاده ی حداکثری و مناسب از وقت
ارزیابی و اصلاح مشکلات یادگیری