صفحه اصلی به صورت بلاگ

درمان از طریق

روش های درمانی کلینیک: روش های درمانی که توسط تیم درمان در کلینیک انجام می گیرد عبارتند از: رفتار درمانی  شناخت درمانی رفتار درمانی شناختی بازی درمانی گروه درمانی زوج درمانی خانواده درمانی و سایر روشهای رواندرمانی  هیپنوتیزم نوروفیدبک – توانمندسازی شناختی ( از طریق ابزارهای کامپیوتری) روشهای درمانی کلینیک تشخیص ودرمان مشکلات بزرگسالان: اضطراب […]