آموزش تصویری خیاطیروانشناس کودک در ارومیه - وهاب محمدپور

وهاب محمد پور

وهاب محمدپور

وهاب محمد پور

موسس و مسئول مرکز – روانشناس بالینی کودک ونوجوان – نوروتراپیست

سوابق کاری

استاد دانشگاه

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.  مرکز مشاوره ارومیه.
 وهاب محمدپور