اعضای مرکز

وهاب محمدپور

موسس و مسئول مرکز - روانشناس بالینی کودک و نوجوان - نوروتراپیست


روانشناس بالینی - هیپنوتیزم درمانگر