توانمندسازی شناختی

توانمندسازی شناختی

در علوم شناختی و فناوری اطلاعات (IT)، روشی برای ارتقاء عملکرد مغز شکل گرفته است که توانمندسازی شناختی نام دارد. در این روش، به کمک نرم‌افزارهای کامپیوتری، به تمرین و آموزش مهارت‌های جدید مغزی پرداخته می‌شود.

این روش در درمان مشکلات زیر بکار می رود:

بیش فعالی و نقص توجه – مشکلات حافظه – اختلالات یادگیری – اتیسم –  آلزایمر و فراموشی.

در افراد عادی برای بهبود و ارتقا عملکردهای مغزی و شناختی زیر بکار می رود:

  • تقویت انواع دقت و تمرکز (دقت انتخابی، دقت متمرکز، دقت مداوم، دقت تجزیه شده و جابجایی توجه)

  • تقویت حافظه فعال، حافظه فوری و حافظه کوتاه‌مدت دیداری و شنیداری

  • تقویت سرعت پردازش دیداری و شنیداری – ادراک دیداری و شنیداری

  • تقویت هماهنگی حسی و حرکتی، بهبود هماهنگی دست و چشم

  • ارتقا پردازش دیداری و کنترل حرکات ریز – مهارت های حل مساله

  • افزایش سرعت واکنش – استدلال منطقی، استدلال استقرایی و استنتاجی

  • بهبود کنترل تکانه – یکپارچه سازی ذهنی، هوش فضایی

همانطور که تمرینات ورزشی، سبب افزایش سلامت جسمی و پیشگیری از بیماری می‌شود، نرم‌افزارها و تمرینات توانمندسازی مغزی سبب بهبود کارکردهای مذکور می گردد.

بر همین اساس کلینیک مسیر سبز جدیدترین و معتبرترین نرم‌افزارهای بازتوانی شناختی مورد تأیید محافل علمی را شناسایی کرده و در پکیج درمانی جامع خود جای داده است.

.

توانمندسازی شناختی

توانمندسازی شناختی

آموزش خیاطی الگو خیاطی